De kleine Eigen Wijzer

Een goede overdracht geeft een leerling een eerlijke kans om te starten op de basisschool. Vanuit het werkveld binnen regio Zuid-Kennemerland was er veel vraag naar een eenduidig overdrachtsdocument van voorschoolse voorzieningen naar de basisschool. In schooljaar 2016-2017 kon de werkgroep, door middel van veel input en hulp vanuit het werkveld, het overdrachtsdocument De Kleine Eigen Wijzer presenteren. In schooljaar 2017-2018 wordt De Kleine Eigen Wijzer in Heemstede en Haarlem al veelvuldig gebruikt. In najaar 2018 volgt een evaluatiemoment. Van hieruit kunnen nog aanpassingen komen voor het overdrachtsdocument. Het digitaal in te vullen formulier van de Kleine Eigen Wijzer past de werkgroep aan naar aanleiding van de input. We zullen blijven toetsen of het overdrachtsdocument aan onderstaande uitgangspunten voldoet:

  • formuleer de informatie zoveel mogelijk in termen van aanpak en resultaat (in plaats van kindkenmerken)
  • houd er rekening mee dat hoe meer items een overdrachtsformulier bevat, des te minder aandacht er is voor elk item afzonderlijk, overweeg alleen de bijzonderheden over te dragen.
  • houd het doel van de overdracht voor ogen en evalueer of dit doel bereikt wordt in plaats van het proces.
  • formuleer de informatie in termen van dit werkte bij ons (overdracht is tussen twee niet te vergelijken contexten, waardoor adviseren onwenselijk is). 
  • vul de formulieren altijd samen met de ouders in. 
  • draag de formulieren over na de inschrijving om selectie aan de poort te voorkomen.
  • zorg voor afspraken over feedback tussen de school en de voorschoolse voorziening.

Doel

De aansluiting tussen de voorschoolse voorzieningen en de basisschool verbeteren.

Product

Helder, handelingsgericht geformuleerd en digitaal overdrachtsformulier voor naar de basisschool.