De kleine Eigen Wijzer - gestopt m.i.v. 1-10-2022

De afgelopen jaren zijn de JGZ Kennemerland, de Gemeente Haarlem en het Samenwerkingsverband PO-ZK bezig geweest om met de voorschoolse voorzieningen en de scholen de Kleine Eigenwijzer (KEW) verder door te ontwikkelen en AVG-proof te maken. Helaas hebben we de conclusie moeten trekken dat het doorontwikkelen niet mogelijk is op een manier die voor alle partijen werkt én AVG-sluitend is.

Omdat de huidige KEW niet AVG-proof is, hebben we gezamenlijk het besluit genomen om met ingang van 1 oktober 2022 te stoppen met de Kleine Eigenwijzer. Voor scholen en voorschoolse voorzieningen betekent dit besluit dat er vanaf deze datum geen documenten meer verstuurd kunnen worden via de Kleine Eigenwijzer.

We adviseren scholen om tijdig in gesprek te gaan met de contactpersoon van hun voorschoolse aanbieder(s) wat dit voor de overdracht van leerlingen kan betekenen.

Scholen en peuteropvang waren samen al verplicht om (na toestemming van ouders) een warme overdracht te verzorgen voor VVE- en leerlingen met intensieve onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften. De Kleine Eigenwijzer was hierbij een hulpmiddel. Daarnaast hebben veel peuteropvangaanbieders hun eigen informatiesystemen die zij na toestemming van ouders kunnen overdragen aan school, zoals KIJK.

U kunt de Kleine Eigenwijzer eventueel zelf nog tot 1 oktober downloaden vanaf deze website en gebruiken als leidraad; na deze datum is het document niet meer beschikbaar.
De Rijksoverheid heeft zaken rondom overdracht van leerlinggegevens in één document gezet, dit vindt u via deze link

JGZ Kennemerland heeft nog steeds de ambitie om informatie te delen vanuit de Jeugdgezondheidszorg met het onderwijs (vanzelfspreken uitsluitend met toestemming van ouders). Hierover zal de Jeugdgezondheidszorg nog in 2022 input ophalen, onder meer bij de scholen in onze regio.

Product

Helder, handelingsgericht geformuleerd en digitaal overdrachtsformulier voor naar de basisschool.