Je tijd vooruit

Uitgangspunt

Om gedragsproblemen in de bovenbouw te voorkomen, is een interventiemethode gedrag ontwikkeld die intern begeleiders en/of gedragsspecialisten een instrument in handen geeft om effectief en preventief om te gaan met gedragsproblemen. Deze methode wordt ingezet eind groep 4 en in groep 5, de jaren dat kinderen in de latente fase komen en meer grip krijgen op zichzelf en de wereld om zich heen. Door vroegtijdig te signaleren en te interveniëren denken we gedragsproblemen op latere leeftijd te voorkomen.

Een aantal pilotscholen heeft aangegeven door te willen met dit project. Daarnaast hebben we nog plekken vrij voor nieuwe scholen. Dus ben jij leerkracht van groep 4 of 5 en heb je een leerling in de klas waarbij het gedrag hanteerbaar is, maar wel opvalt? En zou je op een datagestuurde manier onder begeleiding van een consulent naar interventies willen zoeken die jou handvatten geven om met dit gedrag om te gaan? Meld je dan in overleg met je intern begeleider aan bij Wendela Weel.

Onder downloads vind je meer informatie over dit project.

Doel

DIt project heeft als doel mogelijke gedragsproblemen vroegtijdig te signaleren en leerkrachten handvatten te geven met dit lastige gedrag om te gaan. Dit doen we door middel van een interventiemethode waarbij je als school begeleid wordt door een consulent van passend onderwijs.

Product

Interventiemethode "Je tijd vooruit" inclusief materialen (zie downloads)