ik+jij=wij - Samen werken aan een positieve groep

Doel

In schooljaar 2020-2021 hebben vijf scholen deelgenomen aan het project ik+jij=wij. Dit keer was het nog meer een - online - train-de- trainer traject, zodat de deelnemende IB-er/gedragsspecialist deze methode nu zelf in kunnen zetten op de school wanneer dit nodig is. Met als doel op een preventieve manier werken aan een positieve groepsdynamiek.
Ook in het nieuwe schooljaar start weer een nieuwe groep. Er is nog plek!

Werkwijze

De IB-er/gedragsspecialist ondersteunt in een lessencyclus de leerkracht op het verbeteren van de groepsdynamiek. De eerste drie lessen zijn de basislessen die gegeven worden door de IB-er/gedragsspecialist, hierbij heeft de leerkracht een ondersteunende rol (co-teaching). De laatste drie lessen zijn op maat, waarbij gekeken wordt naar de specifieke hulpvraag van de groep en leerkracht. In deze lessen neemt de leerkracht de leidende rol en de IB-er/gedragsspecialist de ondersteunende. De leerkracht kan voor deze lessen putten uit een keuzemenu met activiteiten die aansluiten bij de verschillende thema's binnen het fenomeen groepsvorming. De cyclus start met een intake en een observatie, halverwege is optioneel een oudercontactmoment te organiseren en verder is er een tussenevaluatie en als afsluiting een evaluatiemoment.

Product

De deelnemende scholen hebben na dit train-de-trainer traject een interne specialist die d.m.v. de cyclus ik+jij=wij kan inhaken op vraagstukken rondom groepsvorming. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Wendela of Nienke.