Arrangementen Spelling

Het SWV Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland heeft de leerlijn spelling opgesteld voor kinderen die uitstromen naar Praktijkonderwijs.

Leerlijn Spelling uitstroom Pro.pdf

Afhankelijk van het geformuleerde ontwikkelingsperspectief van de leerling kan men besluiten tot dispenseren van de spellingcategorieën vanaf M5. Er resteert dan meer tijd voor het inoefenen van de overige categorieën. Doe dit echter alleen als het zeker is dat de leerling uitstroomt naar Praktijkonderwijs èn de leerling gefrustreerd raakt door het spellen.

Zolang een leerling niet gefrustreerd raakt, is het sowieso raadzaam om de leerling zo ver mogelijk te laten komen, omdat dit zijn spellingsvaardigheid voor de toekomst nu eenmaal vergroot.

Dat is dan ook de reden dat het leerstofaanbod van M5 t/m groep 8 volledig beschreven staat.   

De doelen zullen, vanuit de leerlijn, moeten worden afgestemd op de spellingsvaardigheid van de leerling en worden beschreven in het Ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling.