Ontwikkelingsperspectief

Het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland heeft in 2018 samen met de scholen het ontwikkelingsperspectief aangepast. In de handleiding staat beschreven hoe je zowel het ontwikkelingsperspectief als het handelingsdeel bij het ontwikkelingsperspectief kunt gebruiken. 

Het ontwikkelingsperspectief maakt voor leerlingen met een onderwijsachterstand en/of bijzondere onderwijsbehoeftes beredeneerde keuzes in het onderwijsaanbod. Verder draagt het bij aan een betere afstemming met ouders en leerling over wat de school wil bereiken en een goede overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Wat de VO scholen in Zuid-Kennemerland verwachten met betrekking tot het ontwikkelingsperspectief is te lezen in de Overstap. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief kan in scholen een bijdrage leveren aan het voorkomen van ‘onderpresteren’ van leerlingen die niet meekunnen in het reguliere aanbod.

We delen de informatie via deze website, IB-netwerken en intervisiebijeenkomsten met alle scholen.

 

Artikel over het ontwikkelingsperspectief. Het artikel zet kritische kanttekeningen bij onderdelen die wij in het onderwijs vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Het artikel zorgt voor een scherpere, kritischere blik bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief.


Externe links om een aangepast curriculum op te stellen: