Ontwikkelingsperspectief

Sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs in 2014 werken we in Nederland met het Ontwikkelingsperspectief (OPP). In september 2023 is een nieuwe handreiking en een landelijk format uitgekomen. Het uitgangspunt van de handreiking is om het OPP functioneel te laten zijn zodat het de samenwerking tussen school, ouders en leerling stimuleert. Daarnaast staat in de handreiking vermeld wat wettelijk altijd in het OPP moet worden opgenomen en is de stem van de leerling (hoorrecht) toegevoegd.  

In de voorbeschouwing van de handreiking wordt gesteld dat het OPP ook als spiegel kan gelden. Door het aantal én de inhoud van de OPP’s op je school onder de loep te nemen kun je de basisondersteuning op jouw school evalueren. Wordt geboden wat de leerlingen nodig hebben? Kan de context van de school worden verrijkt waardoor OPP’s gericht op de individuele leerling kunnen komen te vervallen?

Meer weten? Naar aanleiding van het IB netwerk in januari 2024 ‘OPP, wat kun je ermee?’ is dit naslagwerk uitgebracht. 

Het OPP in Zuid-Kennemerland

Hieronder vind je diverse voorbeelden vanuit het werkveld. Doe er je voordeel mee! Heb je aanvullingen? Mail dan naar onderwijsconsulent Tinca Valkering: t.valkering@po-zk.nl

 

 

Wil je aan de slag met de OPP's op jouw school en vind je het fijn hierbij ondersteund te worden? Neem dan contact op met je eigen onderwijsconsulent.