Schoolondersteuningsprofiel

Het is de opdracht voor scholen en schoolbesturen in het samenwerkingsverband om een dekkend aanbod voor alle leerlingen te realiseren. Alle scholen samen vormen dit dekkend netwerk en met elkaar geven ze vorm aan passend onderwijs voor iedere leerling. Hoe een school de ondersteuning organiseert, is terug te vinden in het schoolondersteuningsprofiel (het SOP).

In de handreiking (zie onder) voor het schrijven van het SOP vind je richtlijnen over de opzet en indeling. Deze staan ook in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Met ingang van schooljaar 2020-2021 moeten scholen hun populatie in kaart brengen aan de hand van de nieuwe schoolweging. Meer informatie daarover vind je hier.

Alle scholen in het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Informatie over het SOP van de scholen in ons SWV vind je via Onze scholen op de websites van de scholen zelf.