Schoolondersteuningsprofiel

Een goed plus-, basis- en breedteaanbod op de basisschool zorgt ervoor dat veel leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen en slechts een beperkt aantal leerlingen een beroep hoeft te doen op het diepteaanbod. Het schoolondersteuningsprofiel is een instrument in handen van de schooldirecteur en het team om zicht te krijgen op het onderwijsaanbod in de klas.

Alle scholen in het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Deze vindt u bij Onze scholen.