Plaatsingsbeleid basisonderwijs Haarlem

Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem .pdf

Onderstaand document geeft inzicht in de afspraken over de overdracht van peuter naar kleuter in de gemeente Haarlem, die als doel hebben om een doorgaande ontwikkelingslijn te realiseren voor alle kinderen die in Haarlem naar school gaan. Dit protocol is opgesteld door voorschoolse partners, de Jeugdgezondheidszorg, het basisonderwijs en de gemeente Haarlem.

Protocol Overdracht van peuter naar kleuter Haarlem