Handreikingen en werkbladen Fase Oranje

De vier hoofdlijnen (begripsvorming, ontwikkelen van oplossingsprocedures, vlot leren rekenen en het flexibel toepassen van kennis en vaardigheden) uit het hoofdlijnenmodel van de rekenwiskundige ontwikkeling van leerlingen lenen zich goed voor het maken van een analyse van de rekenproblemen. Het diagnostisch rekenonderzoek wijst uit waar in het hoofdlijnenmodel de hiaten in de rekenontwikkeling zitten. Wij hebben voor de aanpak in fase oranje en voor het diagnostisch rekenonderzoek regelmatig gebruik gemaakt van RD4, na hierin geschoold te zijn.

De verschillende handreikingen en werkbladen hieronder kun je gebruiken voor de ondersteuning van de leerlingen. Deze handreikingen zijn tot stand gekomen tijdens het project ‘Rekenproblemen en de implementatie van het protocol ERWD’ met behulp van het RID, het Rudolf Berlin Centre en Onderwijs Advies. Meer info is te vinden op onze rekenpagina.

BEGRIPSVORMING EN ONTWIKKELEN VAN OPLOSSINGSPROCEDURES

  • Tellen en Getallen (handreikingen)

Handreiking 1. Tellen en Subiteren
Handreiking 2. Verder tellen en terug tellen
Handreiking 3. Tellen met sprongen
Handreiking 4. Positionering
Handreiking 5. Veel en weinig ordenen
Handreiking 6. Samenstellen
Handreiking 7. Splitsen
Handreiking splitsverhaaltjes met verwerkingsopdracht 

  • Tellen en Getallen (werkbladen)

T&G1_Bingokaarten t/m 12
T&G1_Werkblad getalposter t/ m 10 leeg
T&G1_Werkblad resultatief tellen
T&G2_Getallenpad 1 t/m 20
T&G2_Getallenpad 1 t/m 100
T&G2_Werkblad terugtellen
T&G2_Werkblad verder tellen
T&G3_Getallenpad sprongen van 2
T&G3_Getallenpad sprongen van 5
T&G3_Getallenpad sprongen van 10
T&G3_Werkblad bij de buren sprongen van 2
T&G3_Werkblad sprongen van 5_0 tot 100
T&G3_Werkblad sprongen van 5 over honderdtal heen
T&G3_Werkblad sprongen van 10
T&G4_Werkblad positionering getallenlijn t/m 10
T&G4_Werkblad positionering getallenlijn t/m 20
T&G4_Werkblad positionering getallenlijn t/m 30
T&G4_Werkblad positionering getallenlijn t/m 100
T&G5_Werkblad meer minder evenveel voorstellen concreet
T&G5_Werkblad veel en weinig ordenen voorstellen abstract
T&G6_Werkblad samenstellen HTE voorstellen abstract
T&G6_Werkblad samenstellen munten voorstellen concreet
T&G7_Werkblad splitsen tot 10 formeel
T&G7_Werkblad splitsen tot 20 formeel
T&G7_Werkblad splitsen leeg
T&G7_Werkblad verliefde harten voorstellen abstract 

  •  Optellen en Aftrekken (handreikingen)

Handreiking 1. Erbij en eraf t/m 10
Handreiking 2. Erbij en eraf t/m 20
Handreiking 3. Optellen en aftrekken t/m 100
Handreiking 4. Aanvullen
Handreiking 5. Schatten
Handreiking 6. Afhalen
Handreiking 7. Hoofdrekenen

  • Optellen en Aftrekken (werkbladen)

O&A1_Werkblad bussommen t/m 10 voorstellen abstract
O&A1_Werkblad bussommen t/m 10 voorstellen concreet
O&A1_Werkblad eierdoos t/m 10 voorstellen abstract
O&A1_Werkblad eierdoos t/m 10 voorstellen concreet
O&A1_Werkbladen eraf t/m 10 met getallenlijn voorstellen abstract
O&A1_Werkbladen eraf t/m 10 formeel
O&A1_Werkbladen erbij en eraf t/m 10 formeel
O&A1_Werkbladen erbij t/m 10 formeel
O&A2_Stappenplan som oplossen
O&A2_Werkblad bussommen t/m 20 voorstellen abstract
O&A2_Werkblad bussommen t/m 20 voorstellen concreet
O&A2_Werkbladen eraf t/m 20 met getallenlijn voorstellen abstract
O&A2_Werkbladen erbij t/m 20 met getallenlijn voorstellen abstract
O&A2_Werkbladen erbij en eraf t/m 20 met getallenlijn voorstellen abstract
O&A2_Werkbladen erbij t/m 20 met getallenlijn voorstellen abstract
O&A2_Werkbladen erbij t/m 20 formeel
O&A3_Werkbladen aftrekken t/m 100 met getallenlijn voorstellen abstract
O&A3_Werkbladen optellen en aftrekken t/m 100 met geld voorstellen concreet
O&A3_Werkbladen optellen en aftrekken t/m 100 met getallenlijn voorstellen abstract
O&A3_Werkbladen optellen en aftrekken tot 100 formeel
O&A3_Werkbladen optellen t/m 100 met getallenlijn voorstellen abstract
O&A4_Werkblad busommen aanvullen t/m 10 en 20 voorstellen abstract
O&A4_Werkblad bussommen aanvullen t/m 10 en 20 voorstellen concreet
O&A4_Werkblad geld aanvullen t/m 100 voorstellen concreet
O&A4_Werkbladen aanvullen t/m 10 en 20 en 100 formeel
O&A5_Werkblad schatten boodschappen voorstellen concreet
O&A5_Werkblad schatten boodschappen voorstellen abstract
O&A5_Werkbladen schatten speelgoedwinkel voorstellen concreet
O&A6_Werkbladen afhalen vanaf 10 en 20 formeel
O&A6_Werkbladen afhalen vanaf 20 met getallenlijn voorstellen abstract
O&A6_Werkbladen bussommen afhalen vanaf 10 en 20 voorstellen abstract
O&A6_Werkbladen bussommen afhalen vanaf 10 voorstellen concreet
O&A6_Werkbladen bussommen afhalen vanaf 20 voorstellen concreet
O&A7_Combinaties spel vierentwintigen
O&A7_Stappenplan som oplossen

  • Vermenigvuldigen en Delen (handreikingen)

Handreiking 1. Verdubbelen en herhaald optellen
Handreiking 2. Tafels
Handreiking 3. Delen
Handreiking deelsommen met verwerkingsopdracht
Handreiking vermenigvuldigingsverhaaltjes met verwerkingsopdracht

  • Vermenigvuldigen en Delen (werkbladen)

V&D1_Werkblad verdubbelen t/m 24 voorstellen concreet
V&D1_Werkbladen herhaald optellen t/m 24 voorstellen concreet en abstract
V&D1_Werkbladen herhaald optellen t/m 40 voorstellen concreet en abstract
V&D1_Werkbladen verdubbelen t/m 24 voorstellen abstract
V&D2_Werkbladen tafel van 1 getallenlijn en blokjes voorstellen concreet en abstract
V&D2_Werkbladen tafel van 2
V&D2_Werkbladen tafel van 2 getallenlijn en blokjes voorstellen concreet en abstract
V&D2_Werkbladen tafel van 3
V&D2_Werkbladen tafel van 4
V&D2_Werkbladen tafel van 5
V&D2_Werkbladen tafel van 5 getallenlijn voorstellen concreet
V&D2_Werkbladen tafel van 10
V&D2_Werkbladen tafel van 10 getallenlijn en blokjes voorstellen-concreet en abstract
V&D3_Werkbladen verdelen in gelijke groepen
V&D3_Werkbladen delen door 2
V&D3_Werkbladen delen door 3
V&D3_Werkbladen delen door 4
V&D3_Werkbladen delen door 5
V&D3_Werkbladen delen door 10

  •  Meten (handreikingen)

Handreiking 1. Meten met lengte

  • Meten (werkbladen)

M1_Werkblad meten in centimeters
M1_Werkblad verhaaltjessommen meten in centimeters

VLOT LEREN REKENEN

Vlot Leren Rekenen (handreiking)

FLEXIBEL TOEPASSEN

Flexibel Toepassen (handreiking)
Flexibel Toepassen (stappenplan)