Leesonderwijs en dyslexie

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) heeft onlangs een nieuwe versie van de handreiking uitgebracht voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED).

Het intensiveringsprogramma lezen van het samenwerkingsverband, dat scholen gebruiken om het leesaanbod voor jonge leerlingen goed af te stemmen, is nog gebaseerd op de oudere versie van de handreiking. Je kunt het zeker nog gebruiken als school, maar controleer zeker ook even de handreiking, om de juiste stappen op het juiste moment te zetten bij vermoedens van EED. 


In de handreiking wordt ook gesproken over het vastleggen van de gemaakte afspraken (welke hulp wordt geboden en zijn die gemaakte, inhoudelijke keuzes navolgbaar en transparant verwoord?). Een voorbeeld van een goed plan hiervoor is het document, afkomstig van RSV Breda: