Basisondersteuning in 6 stappen

Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met een keur aan onderwijsprofessionals het document Basisondersteuning in 6 stappen opgesteld. Dit stappenplan dient als hulpmiddel voor scholen om op hun eigen wijze de basisondersteuning vorm te geven.